PDAid Foundation sigter mod at forbedre lokale forhold gennem talentudvikling i dårligt stillede samfund.

Hvordan? Gennem et struktureret og globalt støtteprogram for talentfulde unge i dårligt stillede samfund. Det er den grundlæggende overbevisning, at vækst, demokrati og menneskerettigheder i dårligt stillede samfund kræver lokal styrkelse, hvilket skaber og sikrer løbende og levedygtige forandringer.

PDAid Foundation er en non-profit organisation, hvis formål er at støtte og vejlede unge talenter i tredjeverden, som har behov for støtte til at gennemføre en uddannelse.

Foreningen kan som led i sit arbejde søge at skaffe midler til opfyldelse af foreningens formål gennem sponsorater, ansøgninger til fonde og ansøgninger om offentlige midler, internationale organisationer mv.